Czym jest i jak działa centrum logistyczne

Centrum logistyczne to zespół obiektów wraz z infrastrukturą, a także organizacja, które zapewniają realizację usług związanych z obsługą przyjęcia, wydania, rozdziału i magazynowania towarów. Przedsiębiorstwo takie może oferować także usługi dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z podstawowymi funkcjami centrum logistycznego.

Podstawowe elementy centrum logistycznego

W skład modelowego centrum logistycznego wchodzą budynki i obiekty oraz realizowane przez firmę usługi. Struktura centrum obejmuje zwykle schemat, w którym wyróżnia się:

  • zarząd, czyli obszar zarządzania procesami i magazynami z udziałem systemów informatycznych;
  • panel komunikacyjny, w skład którego wchodzą biura, magazyny, place składowe i usługi logistyczne oraz opcjonalnie usługi towarzyszące. Panel komunikacyjny służy wymianie informacji związanych z operacjami na towarach (np. przyjęcie i wydanie z magazynu, stan magazynowy). Oczywiście obecnie zadania te realizowane są za pomocą systemów informatycznych zarządzania zamówieniami, OMS (ang. Order Management Systems) i zarządzania gospodarką magazynową, WMS (ang. Warehouse Management Systems).
  • terminal kontenerowy, który służy do załadunku, przeładunku i składowania między różnymi sposobami transportu.

Funkcje centrum logistycznego

Centra logistyczne to firmy, które odpowiadają na zapotrzebowanie klientów, dlatego zakres realizowanych przez nie usług może się bardzo różnić. Niektóre przedsiębiorstwa oferują wyłącznie przeładunek, inne, jak np. 3LP są w stanie zapewnić magazyny buforowe czy obsługę e-commerce. Co do zasady jednak, funkcje centrów logistycznych można podzielić na:

  • logistyczne, obejmujące magazynowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie i realizację zamówień, a także usługi transportowe;
  • pomocnicze, czyli np. obsługę celną, ubezpieczenia, spedycję czy usługi informatyczne;
  • dodatkowe, m.in. usługi księgowe i bankowe, obsługę maszyn czy usługi hotelarskie oraz gastronomiczne.

Centrum logistyczne globalne, regionalne i lokalne

Centra logistyczne można podzielić według wielu kryteriów. Jednym z nich jest obszar, jaki dane przedsiębiorstwo obejmuje swoim działaniem. Wyróżniamy więc centra:

  • globalne, o największej powierzchni sięgającej nawet ponad 100 ha i zasięgu kilkuset km;
  • regionalne, obsługujące część całego procesu logistycznego, o wielkości około 20 ha i zasięgu rzędu kilkudziesięciu km;
  • lokalne – końcowe ogniwo procesu logistycznego, maksymalnie 10 ha powierzchni i zasięg do kilkunastu km.

Niezależnie od wielkości, istotą działania każdego centrum logistycznego jest szybkość obsługi oraz niski margines błędu wykonywanych działań sięgający blisko 100%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here