Czy testament zawsze jest ważny

Każda osoba ma prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Osoby, które nie spiszą testamentu albo nie przeznaczą swojego majątku konkretnym osobom w formie darowizny, muszą liczyć się z tym, że po ich śmierci zgromadzony majątek zostanie rozdzielony wśród członków najbliższej rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pamiętaj, że każda pełnoletnia osoba może spisać testament, aby właściwie zabezpieczyć swoich bliskich. Warto wiedzieć, że sprawy spadkowe w Częstochowie odbywają się naprawdę często.

Jak spisać testament?

Testament może spisać każda pełnoletnia osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona. Taki dokument musi być stworzony w formie pisemnej, odręcznie, koniecznie z datą oraz podpisem osoby, która spisuje testament. Jeśli nie zostaną spełnione te warunki, bardzo łatwo można go podważyć i unieważnić. Najlepszą opcją jest notarialne spisanie testamentu.

Kiedy testament jest nieważny?

Sprawy spadkowe w Częstochowie, to najczęściej właśnie te, które dotyczą uznania testamentu albo podważenia takiego dokumentu i jego unieważnienia. Jak potwierdza kancelaria Kowalski, nieważny testament to zawsze ten, po którego spisaniu została stworzona nowa wersja. Każdy nowy testament automatycznie unieważnia ten spisany wcześniej, właśnie dlatego tak ogromne znaczenie ma data wyraźnie zaznaczona na dokumencie.

Ponadto testament jest nieważny, jeśli został stworzony pod przymusem albo kiedy osoba go spisująca nie była w pełni świadoma realizacji takiej czynności. Oczywiście, takie sytuacje należy udowodnić, aby sąd mógł unieważnić testament.

Testament musi być sporządzony samodzielnie, podpis na nim musi być dokładny, nie akceptuje się parafki ani samych inicjałów.

Istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnie, ale będzie on ważny tylko wtedy, kiedy takie oświadczenie zostało wygłoszone w obecności świadków i urzędnika.

Artykuł powstał na podstawie informacji/wiadomości merytorycznych udostępnionych przez kancelariakowalski.pl w zakresie spraw spadkowych w Częstochowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here