ERP dla branży automotive

Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego stoją obecnie przed szeregiem bardzo skomplikowanych wyzwań. Jednym z niech jest bez wątpienia zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez wzrost efektywności pracy, a także znaczne skrócenie łańcucha dostaw. Poprawna realizacja takich założeń nie jest niestety możliwa bez wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego, na którym spoczywa nie tylko obsługa ogromnej porcji danych, ale także ich szybkie wyszukiwanie oraz funkcjonalne środowisko współpracy na wielu płaszczyznach biznesu. Branża automotive potrzebuje w efekcie systemu informatycznego, który stanowi przede wszystkim realną pomoc w racjonalnej i rzetelnej analizie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ze względu na bardzo skomplikowany proces wytwarzania i logistykę.

To z pewnością najtrudniejsze zadania stawiane dziś nowoczesnym systemom typu Enterprise Resource Planning – ERP.

Zalety ERP w branży automotive

Niezbędny system ERP w branży motoryzacyjnej powinien funkcjonować zgodnie ze specyficznym rytmem produkcji i łańcucha dostaw. Branża automotive jako jedna z nielicznych wymaga pełnego kontrolowania wszystkich procesów zachodzących w firmie na niemal każdym etapie produkcji i transportu. W porównaniu z innymi sektorami, łańcuch dostaw w branży automotive jest jednak niezwykle efektywny. Być może wynika to z faktu, że motoryzacja jest obecnie praktycznie całkowicie uzależniona od technologii, a sam proces produkcyjny w całości został zautomatyzowany.

Integracja z systemem ERP pozwala zatem na maksymalną przejrzystość i zarządzanie produkcją w sposób płynny o czym mówi japońska metodologia Kaizen. Właściwie dobrany system informatyczny jest w stanie obsłużyć całość procesów zachodzących wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dostawcy, czyli od dopasowanych do potrzeb zakupów, poprzez dostawy „just in time„, skomplikowaną logistykę i transport, a nawet rozliczanie faktur sprzedażowych.

Przyszłość ERP w sektorze motoryzacji

Najnowsze wersje aplikacji ERP to wypadkowa bardzo intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, a także potrzeb klientów, których celem jest zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Właśnie dlatego kluczową cechą ERP jest jego elastyczność rozumiana między innymi jako możliwość dostosowania całego systemu do szczegółowych potrzeb klienta. Nowe systemy ERP posiadają możliwość modyfikacji i integracji z innymi systemami z branży automotive. Powstało w ten sposób kompleksowe narzędzie, które umożliwia standaryzację i uporządkowanie określonych procesów biznesowych zgodnie z narzędziami lean manufacturing, tj. SMED, 5S, TPM, a także VSM.

Podstawowym wymaganym efektem dla klientów z sektora automotive jest bez wątpienia coraz większa kompatybilność systemów w sensie łączenia ich w spójne środowisko biznesowe pomiędzy kooperantami. Daje to wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów i wyższego zwrotu z inwestycji. Nie ulega zatem wątpliwości, że na sukcesie firm IT, skorzysta także cała branża motoryzacyjna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here